Specialistbyrån

SPECIALISTBYRÅN

OM OSS
Specialistbyrån Halland är ett arbetsintegrerande socialt företag som startades år 2017. Vi som jobbar här har av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden och driver företaget tillsammans.


SOCIALT FÖRETAG

Arbetsintregrerande sociala företag har två affärsidéer: dels säljer vi varor

och tjänster och dels hjälper vi människor som står långt från arbetsmarknaden till arbetsträning, praktik och anställning. Den sociala uppgiften är den viktigare av de två: här kan vi ta makten över våra egna liv och växa som människor!


VERKSAMHETER
Specialistbyrån driver Café Nyfiket som erbjuder dagens lunch, fika och cateringverksamhet. Övriga verksamheter är ständigt under utveckling. I dagsläget har vi även en cykelverkstad där vi servar kommunens cyklar och erbjuder enklare reparationer för privatpersoner. Utöver detta kan vi ordnar vi aktiviteter inom kulturhälsa som dansundervisning och samtalsgrupper. 

VI ERBJUDER DIG

Genom att du köper våra varor och tjänster

bidrar du till att fler människor blir inkluderarde på arbetsmarknaden.